Nice vintage-3 Nice vintage-3 Nice vintage-3
Vse je neprecenljiv dar.
Zoran Podgornik
Hiše in poslovni objekti Hiše in poslovni objekti Pred začetkom del in v fazi gradnje naš vodja objekta skrbi, da je naše delo naročniku v zadovoljstvo. Med izvajanjem del je stalna prisotnost in izkušenost delovodje nujna.
Kmetije in turistični objekti Kmetije in turistični objekti Objekti, ki so sofinancirani iz evropskih skladov, zahtevajo natančno spremljanje skladnosti predračunskih in izvedenih količin. Za pridobitev sredstev je namreč treba upravičiti morebitne razlike, ki se pojavijo tekom gradnje.
Sakralni objekti Sakralni objekti »Cerkev ni prostor zbranosti in miru. Ko vstopiš v ta prostor, moraš telesno, duševno in duhovno začutiti, da si vstopil v občestvo.« P. Marko Ivan Rupnik
Sanacije streh Sanacije streh Prvo delo, ki smo ga izvedli, ko se je začela pot podjetja GT Podgornik d.o.o., je bila sanacija strehe. Potem smo jih izvedli še veliko. Vemo, kako to narediti.

Zakaj je STREHA GT dobra streha?

Prednosti Strehe GT boste najboljše spoznali prek predstavitve in redosleda posameznih korakov izvedbe strehe.

Znak kakovosti v graditeljstvu

Gradbeni inštitut ZRMK nam je leta 2000 podelil znak kakovosti v graditeljstvu za izvedbo obnove kritin na področju ohranjanja kulturne dediščine.

GT PODGORNIK d. o. o.
gradbeništvo, inženiring in trgovina
Črniče 119,
5262 Črniče

T : 041 619 600
info@gtpodgornik.si